Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(04) 3868.4287


  • 8
  • 9
Cùng chia sẻ những ý tưởng sáng giá
Thứ 4, ngày 07/09/2011 03:45:59

Cùng chia sẻ những ý tưởng sáng giá (Lao động) Cùng chia sẻ những ý tưởng sáng giáĐưa giáo trình ĐH hiện đại của thế giới vào VN, làm phim tài liệu về lịch sử - văn hoá VN bằng ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính, giúp người khiếm thị tìm việc làm trong lĩnh vực audio..., đó là những ý tưởng được chia sẻ tại chương trình TEDxYouth@Hanoi – Lan toả tri thức do TEDxYouth@Hanoi ...Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top