Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


Nếu tôi hoàn thành chương trình học sớm hơn so với thời gian quy định tốt nghiệp. Vậy tôi có được nhận bằng tốt nghiệp ngay không?


Nếu tôi hoàn thành chương trình học sớm hơn so với thời gian quy định tốt nghiệp. Vậy tôi có được nhận bằng tốt nghiệp ngay không?

Thời gian quy định tốt nghiệp của từng đối tượng căn cứ theo quy định của Trường Đại học Kinh tế quốc dân và thời điểm tốt nghiệp là từ khi có quyết định nhập học đến lúc hoàn thành tất cả các học phần là 4 năm tùy theo quy định của từng đối tượng.

Trong trường hợp Anh/Chị chưa đủ thời gian được xét tốt nghiệp, nhưng đã hoàn thành tất cả các học phần trong chương trình, Anh/Chị sẽ phải đợi cho đến khi đủ thời gian mới được tốt nghiệp và được  nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top