Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


”Chương trình NEU-EDUTOP” là chương trình trực thuộc đơn vị nào, do ai quản lý?


”Chương trình NEU-EDUTOP” là chương trình trực thuộc đơn vị nào, do ai quản lý?

 

●      NEU-EDUTOP là Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning.  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là đơn vị chủ trì tổ chức đào tạo, cấp bằng, Edutop64 là đơn vị phối hợp hỗ trợ cung cấp dịch vụ đào tạo E-Learning. Giảng viên của chương trình là các giảng viên có uy tín, nhiều kinh nghiệm của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được lựa chọn để tham gia giảng dạy chương trình.

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top