Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


Bằng cấp chứng chỉ


BangDH

Học viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning được cấp:

Bằng Cử nhân

• Hệ từ xa, do Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân cấp.

• Được quyền học tiếp các chương trình Thạc sỹ, Tiến sỹ theo quy định của nhà nước.

• Được xếp lương và các quyền lợi khác ở bậc Đại học tại các cơ quan

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top