Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9
Thông báo sinh viên
Hà Nội, ngày 29/09/2012 các lớp ONE3A, ONE3B, TNE1B, FNE1B khai giảng và học tập trung
Thứ 4, ngày 26/09/2012 07:01:43

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch khai giảng và học tập trung các lớp: Lớp ONE3A, ONE3B ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp Lớp TNE1B ngành Tài chính ngân hàng Lớp FNE1B ngành Kế toán tổng hợp Thời gian: Ngày 29 tháng 09 năm 2012Địa điểm khai giảng buổi sáng: Hội trường Gác 2 Nhà 10 - Trường ...

Hà Nội, ngày 26/08/2012, các lớp ONE1, ONE2, TNE1, FNE1 khai giảng và học tập trung
Thứ 6, ngày 24/08/2012 10:38:38

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch khai giảng và học tập trung các lớp: Lớp ONE1, ONE2 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp Lớp TNE1 ngành Tài chính ngân hàng Lớp FNE1 ngành Kế toán tổng hợp Thời gian: Ngày 26 tháng 08 năm 2012Địa điểm khai giảng buổi sáng: Hội trường A - Trường Đại học Kinh tế ...Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top