Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9
Giảng viên doanh nghiệp
Từ Trưởng phòng Quản lý chất lượng đến Giảng viên doanh nhân ưu tú
Thứ 6, ngày 27/11/2015 10:47:10

Từ Trưởng phòng Quản lý chất lượng đến Giảng viên doanh nhân ưu tú Xuất sắc vượt qua nhiều giảng viên lâu năm trong chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến Topica Uni, thầy Phan Kim Tuyến đã trở thành một trong 14 giảng viên được xếp hạng A1 – Giảng viên ưu tú - dù mới chỉ giảng dạy được 3 tháng.Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top