Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9
Các câu hỏi thường gặp
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CHƯƠNG TRÌNH NEU-EDUTOP
Thứ 5, ngày 06/09/2012 03:02:56

1. Tôi thường xuyên phải đi công tác, vậy tôi có thể biết trước lịch học để sắp xếp kế hoạch công tác của tôi không? Bạn có thể xem Kế hoạch học tập tại mục Thông báo và Diễn đàn của lớp để biết được thời gian cụ thể của các buổi thi, offline từng học phần Chương trình sẽ cung cấp kế hoạch học tập 4 tuần trước khi học phần diễn ra. 2. Tôi có ...

Những học phần nào tôi được học giảng viên doanh nghiệp?
Thứ 7, ngày 25/08/2012 16:51:01

Những học phần nào tôi được học giảng viên doanh nghiệp?

Nếu tôi hoàn thành chương trình học sớm hơn so với thời gian quy định tốt nghiệp. Vậy tôi có được nhận bằng tốt nghiệp ngay không?
Thứ 6, ngày 24/08/2012 17:33:31

Nếu tôi hoàn thành chương trình học sớm hơn so với thời gian quy định tốt nghiệp. Vậy tôi có được nhận bằng tốt nghiệp ngay không?

”Chương trình NEU-EDUTOP” là chương trình trực thuộc đơn vị nào, do ai quản lý?
Thứ 6, ngày 24/08/2012 17:26:46

”Chương trình NEU-EDUTOP” là chương trình trực thuộc đơn vị nào, do ai quản lý?

Trong trường hợp tôi chưa nộp đủ hồ sơ và chưa có Quyết định trúng tuyển của Trường thì tôi có được cấp bằng không?
Thứ 6, ngày 24/08/2012 17:25:59

Trong trường hợp tôi chưa nộp đủ hồ sơ và chưa có Quyết định trúng tuyển của Trường thì tôi có được cấp bằng không?Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top